7.1.12

Nama Bayi Jawa Laki Laki Abjad K

Kalpana
tercipta
L
Kawi

Kara
sinar cahaya
L
Sansekerta

Kastara
termashur
L
Sansekerta

Kasyapi
bumi
L
Sansekerta

Kawindra
rajanya pujangga
L
Sansekerta

Kayana
dermawan
L
Sansekerta

Kenzie
peminpim yang bijaksana
L
Sansekerta

Kusuma
bunga
L/P
Jawa

Kusuma
bunga
L/P
Kawi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar